Lukk søk

Kunnskapsdag

Vi gir deg ny kunnskap om status og muligheter innenfor marint avfall og forsøpling.

Avfall Norge arrangerer kunnskapsdager spesielt rettet mot selskaper i avfalls- og gjenvinningsbransjen og kommuner.

Du får oppdatert kunnskap på sentrale marine problemstillinger – og hvordan løse avfallsutfordringene.

Kunnskapsdagen arrangeres i samarbeid med spesialistmiljøer og bruker nasjonale og internasjonale ressurser for å belyse fagområdene

Vi arrangerer totalt tre samlinger, i Hamar, Tromsø og Bergen.

______

Målgruppe:

Ledere og fagpersoner fra offentlige og private avfallsselskaper, og kommunalt ansatte.

Meld deg på så snart som mulig. Det er begrenset med plasser.

Følg oss