Lukk søk

Høringsuttalelser

Hva skal til for å fremme god ressursutnyttelse, og en konkurransedyktig avfalls- og gjenvinningbransje? Les våre høringsuttalelser her.

Forslag til planprogram - Dalen gruve

Publisert: 31. januar 2018

Det pågår høring av et planprogram for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik. En tilsvarende prosess med planprogram og konsekvensutredning har vært gjennomført for et prosjekt i Raudsand i Nesset kommune ...

En bærekraftig returordning for fritidsbåter

Publisert: 16. februar 2017 | Fagområde: Gjenvinning og ombruk | Av: Kine Martinussen

Det viktigste er at de nye bevilgningene over statsbudsjettet gjør det mulig å bygge opp en bærekraftig ordning som kan finansiere seg selv.