Lukk søk

Bli medlem

Som medlem av Avfall Norge får du kursrabatt til de ansatte ved din bedrift, tilgang til vårt nettverk av fageksperter, og mulighet for å forme bransjens utvikling. Send en e-post i dag til silje.rosenlund@avfallnorge.no for å lære mer.

Interessepolitisk og bransjemessig påvirkningskraft

Avfall Norge har en sterk internasjonal tilknytning, gode politiske nettverk og kontakter og et overordnet blikk på hele bransjen. Dette gjør at du som medlem:

 • Kan påvirke rammebetingelsene mot det grønne skiftet 
 • Får en stemme i Europa
 • Kan påvirke utviklingen av bransjen

Tilgang på og mulighet for å drive innovasjon

Avfall Norge har i oppgave å fasilitere for innovasjon i bransjen og har flere medlemmer som er gode på innovasjon. Du får:

 • Tilgang på innovasjon i bransjen
 • Styrke din egen innovasjonsgrad ved blant annet å ha tilgang på fagnettverk for fostrer felles prosjekter som bidrar til innovasjon
 • Mulighet til å evaluere deg selv og se hva andre gjør gjennom Benchmark som viser beste praksis (kommunale medlemmer).

Eksperthjelp

Avfall Norge er fremste faglige instans i bransjen innen ditt fagområde. Vi vet godt hvor kompetansen sitter i bransjen og kan raskt gi råd til det du lurer på. Du har:

 • Tilgang til forskning, nettverk og eksperter
 • Kort vei til hjelp på problemstillinger du lurer på. Ta en telefon til oss og vi skal komme raskt frem til de riktige svarene.
 • Bufferorganisasjon på godt og vondt.Bransjens beste møteplasser

Avfall Norge har faglige nettverk og fasiliteter for viktige møteplasser for bransjen. I tillegg har vi ansvaret for Avfallskonferansen – bransjens viktigste møteplass. På møteplassene får du:

 • Møte flere innen ditt fagområde
 • Diskutere dagsaktuelle problemstillinger
 • Mulighet til å gi innspill og bidra til relevante problemstillinger og tiltak

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling i bransjen er en av de viktigste tiltakene Avfall Norge har på agendaen for å forbedre rekruttering inn i bransjen, og utvikle menneskene i bransjen. Du kan:

 • Bidra som partner inn i REdu– et tiltak i samarbeid med nøkkeluniversiteter for å skape forbedret synlighet og omdømme og rekruttere inn i bransjen.
 • Tilbud på kurs- og konferanser
 • Tilgang på analyser (benchmarks) som kan vise hvor du står i forhold til deg selv og andre (kommunale)

Synlighet i bransjen

Avfall Norge er opptatt av å synliggjøre de gode historiene på tvers og holde deg oppdatert på det som skjer. Du får:

 • Nyhetsbrev om det som skjer i bransjen
 • Tilgang på relevante dagsaktuelle arrangement via vår nettside

Kontakt oss

Silje Marie Rosenlund

Kommunikasjonsrådgiver
Avfall Norge
Ansvar: Medlemskontakt, Avfall Norges årskonferanse og REdu
Telefon: 47179706