Foto: Shutterstock
Etter at Biogasstrategien ble lagt frem høsten 2014 har det skjedd lite rundt denne. I revidert statsbudsjett 12. mai ble det nå annonsert 20 millioner kroner til en ny midlertidig støtteordning til biogassbusser. Avfall Norge gjør opp status.
Les saken


Avfallsdeklarering.no er det nye systemet for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Systemet er nå åpent for bruk for alle som skal deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall, og for mottakere av deklarert avfall.
Les saken


Avfallskonferansen har blitt miljøfyrtårnsertifisert hvert år siden 2008. Arrangør Avfall Norge og det lokale vertskapet har lagt ned mye arbeid i å dokumentere HMS-relaterte tiltak for at arrangementet skulle bli godkjent også i år. Roaf har tatt et ekstra ansvar for å ruste opp avfallshåndteringen under årets konferanse.
Les saken


Samlingene vil bli holdt på Gardermoen og mer informasjon vil bli lagt ut på Avfall Norges kurssider om kort tid. Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere er svært positive og bekrefter at kurset oppfattes som relevant i en travel arbeidshverdag.
Les saken


I 2017 skal det stå ferdig et energiutnyttingsanlegg som skal behandles restavfall fra Tromsøs innbyggere og næringsliv. Avfallsvarmen fra energiutnyttingsanlegget skal brukes i fjernvarmenettet i Tromsø, og anlegget blir den største varmekilden i nettet.
Les saken


Avfall Norge har lansert sitt to-årige prosjekt «God Jord». Prosjektet begynner med en forbrukerkampanje for å opplyse forbrukere om kompostbaserte jordprodukters fortrinn framfor de torvbaserte som i dag dominerer markedet.
Les saken


Avfall Norge er i prinsippet positive til at omsetningspåbudet kan brukes som verktøy for å stimulere til økt bruk av biogass som drivstoff.
Les saken


Avfall Norge etablerer et nettverk for anskaffelser. For å "kick-starte" nettverket inviterer vi til et eget seminar hvor anskaffelser er hovedfokus.
Les saken


Styret og ledelsen for administrasjonen i Avfall Norge var samlet til styremøte på Expo-Fornebu 22. og 23. april. Siden generalforsamlingens vedtak om en gjennomgang av strategien og de styrende dokumenter i 2013, har dette arbeidet hatt prioritet.
Les saken


Avfall Norge prosjektet God Jord lanseres 30. april på Geitmyra matkultursenter for barn i Oslo. Her presenterer også Framtiden i våre hender rapporten "Fossil jord" - Kartlegging av torvinnhold i jord på det norske forbrukermarkedet.
Les saken


Avfallskonferansen 9.-11. juni 2015 på Romerike nærmer seg med stormskritt. Utstillingen er den største noen gang og antall deltakere har nå passert 700. Fra 1. mai går prisen per deltaker opp med kr. 1500 – har du ikke meldt deg på så gjør det nå!
Les saken


Rapporten "Bedre renovasjonsanskaffelser - Erfaringer og forbedringsforslag med vekt på miljømessige og sosiale egenskaper, og kontraktsoppfølging" er nå ferdigstilt.
Les saken


Materialgjenvinningen i Europa øker jevnt, men fortsatt ble en tredjedel av avfallet i EU lagt på deponier i 2013.
Les saken


Årets utstillingsområde er på nesten 6000m2. Det er fortsatt noen få plasser igjen, vurderer du å ha stand på Gardermoen bør du ta kontakt med oss snarest! Les hva som er nytt under årets utstilling som arrangeres i Stordalens splitter nye «The Cube».
Les saken


Endring av EE-forskriften har vært på høring. Avfall Norge sendte innspill til de foreslåtte endringene.
Les saken


Miljødirektoratet sender forslag til forskrift om økt omsetning av biodrivstoff på høring. Kravet er at omsetning av biodrivstoff økes fra 3,5 til 5,5 prosent fra 1. juli 2015.
Les saken


Det er mulig å redusere klimautslipp fra norske avfallsforbrenningsanlegg med 1,7 millioner tonn CO2.
Les saken


Stortingsvedtaket om å avvikle sluttbehandlingsavgiften er bekreftet av Toll- og avgiftsdirektoratet i et rundskriv. Det er imidlertid usikkert hvordan deponieierne skal følge opp konsekvensene av vedtaket.
Les saken


Vi samler nasjonale og internasjonale personligheter til refleksjon og diskusjon om samfunnsansvar og industriell lønnsomhet i avfallsbransjen. Antall deltakere nærmer seg 500 og utstillingen kommer til å dekke en flate på nesten 6000m2. Husk å melde deg på innen 30. april.
Les saken


Avfall Norge oppfordrer sine medlemmer til å støtte kampen mot marin forsøpling og melde seg inn i Hold Norge rent.
Les saken


Avfall Norge har avgitt høringssvar i forbindelse med innføring av poseavgift. Vi mener konsekvensen ved innføring av avgiften burde vært bedre utredet, og at innføringen bør evalueres for å avdekke eventuelle uønskede miljøeffekter.
Les saken


Miljødirektoratet har fått i oppdrag å forskriftsfeste produsentansvaret for emballasje.
Les saken


Avfall Norge gjennomførte i 2014 et større prosjekt for at komposteringsanlegg i Norge skal kunne tilfredsstille hygienekravene i en ny EU-forordning (142/2011). Rapportene ble oversendt Mattilsynet og Veterinærinstituttet 17. november 2014 og publiseres nå på våre hjemmesider.
Les saken


Helse, miljø og sikkerhet i forbindelse med avfallshåndtering har alltid vært et prioritert område. Nå er det imidlertid økt fokus på sikkerhetsaspektet. Avfall Norge er på banen.
Les saken


Avfall Norge besluttet 25. februar å igangsette prosjektet God jord. Prosjektet er toårig og har som mål å øke etterspørselen etter kompostbaserte jordprodukter og følger opp forslaget om å utarbeide en nasjonal plan for utfasing av torvuttak.
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1601 Artikler

Søk:

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo