Avfall Norge har gitt innspill til utredning om nytt deponi for farlig avfall

Les saken


Etter en flertallsmerknad fra Stortingets energi- og miljøkomité, er Regjeringen nå bedt om å snarest lage en nasjonal plan for utfasing av torv fra torvmyrer brukt til hagejord eller dyrkingsmedier. Norge kan dermed bli det andre landet i verden, etter Storbritannia, som vedtar en slik utfasingsplan. Dette er en god nyhet for klima og naturvern og for bransjen som produserer miljøvennlig kompost og biogjødsel.

Les saken


Mandag 23. mai ble Avfall Norges internasjonale nettverk for vennskapskommuner på Balkan - ANIN Balkan - konstituert i Bergen. Arbeidet i nettverket bygger på mangeårig engasjement fra mange norske kommuner på Balkan og øst-Europa. Avfall Norge vurderer også å etablere et eget nettverk som skal jobbe med eksport av teknologi og kompetanse, et globalt marked anslått til 12.000 milliarder NOK i 2019. Vi inviterer til åpent nettverksmøte i Oslo 29. juni.

Les saken


I år toppet listen seg med mange gode kandidater til årets Innovasjonspris. Finalistene leverer spesielt godt på overføringsverdi, nytenkning, bidrag til sirkulærøkonomien og utvikling av forretningsmodell. Kandidatene er BIR Nett, Minorga Vekst og Den Magiske Fabrikken.

Les saken


Avfall Norge spør sine medlemmer hva de mener om å gi organisasjonen et navn som gjenspeiler visjonen: Avfall er morgendagens råvarer.

Les saken


Det ble på workshop i forrige uke ytret ønsker om å få presentert et "drømmeanbud" fra leverandørene.

Les saken


Danske forbrenningsanlegg mister retten til restavfallet fra sine eierkommuner.

Les saken


Miljødirektoratet har annonsert at kommuner og fylkeskommuner nå kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Les saken


Miljødirektoratet anbefaler to ulike lokaliteter til fremtidig deponering av uorganisk farlig avfall

Les saken


Biologisk behandling av organisk avfall så som hage- og parkavfall er en viktig del den sirkulære bioøkonomien. Gjennom kompostering gjenvinnes verdifulle næringsstoffer og det produseres miljøvennlige jordprodukter som erstatter torv fra myr. Avfall Norge har siste året gjennomført flere prosjekter som styrker kvaliteten i kompostering av hage- og parkavfall og øker kunnskapen om og tilgjengeligheten av miljøvennlig kompostbasert jord. Nå foreligger to nye rapporter.

Les saken


Det er bare 46 dager til det braker løs i Tromsø og påmeldingene strømmer på. Meld deg på før 1.mai. Da øker deltakeravgiften med 1500 kr. Vi har mye spennende å tilby!

Les saken


Miljødirektoratet har kommet med et nytt forslag som skal føre til mer gjenvinning av lett forurenset betong- og teglavfall.

Les saken


Forslaget som er lagt fram for Stortinget presiserer også for første gang at avfallshierarkiet er styrende for avfallspolitikken.

Les saken


Tre nye entusiastiske medlemmer har kastet seg med på bransjens kompetanseløft, REdu! I går, tirsdag 12.04 signerte REdu og Avfall Norge kontrakt med Asker kommune, Vesar og RoaF på solfylte Lysebu.

Les saken


Emil Ibrahim Skar er student ved NMBU og går på linjen Industriell Økonomi. Han kom på andre plass i REdu sitt case under Næringslivsdagen på NMBU og vant en tur til et valgfritt seminar i regi av Avfall Norge. Noen uker etter seminaret fikk han sommerjobb hos Renovasjonsetaten i Asker Kommune. Nå gleder han seg til siste eksamen slik at han kan starte på jobben sin. Her skriver han om hvordan REdu bidro til at han nå ser på bransjen vår på en helt ny måte.

Les saken


Regjeringen leter etter et kinderegg - de vil ha konkrete løsningsforslag som tilfredsstiller tre ting samtidig: reduksjon av klimautslipp + verdiskaping i Norge + jobbskaping i Norge. Vet du om et slikt kinderegg?

Les saken


Seks avfalls- og gjenvinningsselskap i Midt-Norge samler sine lokale krefter for å holde sin landsdel ren. Lørdag 7. mai er den store strandryddedagen. Midt-Norge har aksjon hele våren.

Les saken


Lørdag 16.april har Naturvernforbundet arrangementer i hele landet i forbindelse med Den nordiske klesbyttedagen og kampanjen "Ta vare på det du har". Flere andre i bransjen har også slengt seg med. Her kan alle bytte klær, la seg inspirere og bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Les saken


Hos Avfall Norge yrer det av aktivitet. I tillegg til prosjektene som vi gjennomfører med fullfinansiering fra fou-midlene har vi invitert medlemmene til å bidra til fullfinansiering av flere prosjekter som faggruppene og -nettverkene ivrer etter å få i gang. Lær mer om dem på Webinar torsdag 7. april.

Les saken


Fristen for å nominere til årets Innovasjonspris ble satt til 1. april. Send inn for din kandidat før helgen! Ikke gå glipp av muligheten til å synliggjøre innovasjon i din bedrift eller organisasjon og samtidig få en pris bestående av 10 000 kr!

Les saken


Rapporten "Vurdering av virkemidler for økt utsortering av våtorganisk avfall og plastemballasje" konkluderer med et betydelig potensial for økt utnyttelse av disse avfallsressursene og foreslår at det innføres pålegg om utsortering for både næring og husholdning.

Les saken


Å ta vare på den gode jorda og unytte ressursene i hageavfall og matavfall blir mer og mer viktig. Kompost blir til næringsrik jord med flittige mikroorganismer som gjør at plantene naturlig tar til seg næring og holder sykdommer borte. Men 86 prosent av jorda du kjøper på hagesenteret i dag er basert på næringsløs og fossil torv! Da er kompostjord et billig og naturlig alternativ.

Les saken


Fristen for å nominere til årets Innovasjonspris ble satt til 1. april. Send inn for din kandidat før helgen! Ikke gå glipp av muligheten til å synliggjøre innovasjon i din bedrift eller organisasjon og samtidig få en pris bestående av 10 000 kr!

Les saken


Avfall Norge har gitt høringsinnspill til EU-kommisjonens forslag til endring i avfallsdirektiver som en del av pakken om sirkulærøkonomi.

Les saken


Avfall Norge har gitt innspill til grønn skattekommisjon sin utredning: «Sett pris på miljøet»

Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1734 Artikler

Søk:

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo