Avfall Norge med nytt verktøy og hjelpemiddel i vurdering av innføring av adgangskontroll.

Les saken


Hvordan kan privat sektor og bistand bidra til å løse verdens voksende avfallsproblem? 15. mars inviterer Norad i samarbeid med Avfall Norge, Innovasjon Norge og Veiledningskontoret for næringsutvikling til seminaret What (a) Waste.

Les saken


Nordiske konkurransemyndigheter la tirsdag 23.2 frem en omfattende rapport om konkurranse i avfallssektoren. Rapporten ser avfallsindustrien i et historisk perspektiv og kommer med råd til hvordan private og offentlige aktører bør forberede seg på endringene som følger med en sirkulær økonomi. I denne saken finner du en kort oppsummering av utvalgte områder i rapporten.

Les saken


I DN 23.2.16 hevder Konkurransetilsynet at konkurranseutsetting av avfall og gjenvinning er ensbetydende med innovasjon og bedre tjenester. Det mener vi er unyansert.

Les saken


Onsdag 17. februar var REdu på NMBU og Næringslivsdagen for lansering. Det ble en knallsuksess!

Les saken


Vi har startet runden med medlemsmøter i forbindelse med ny kontingentstruktur. Møtene så langt har vært svært positive og lærerike.

Les saken


Miljøstasjonene kan vente seg noen ivrige batterijegere på døra fra 31. mars til 21. april i år, når Batterijakten arrangeres for fjerde år på rad.

Les saken


På Onsdag var Avfall Norge og REdu på besøk hos Start NMBU for å kjøre en liten teaser på neste ukes lansering.

Les saken


Avfall Norge er nå i gang med å evaluere refusjonsordningen for marint avfall, og vi trenger din hjelp for å gjøre ordningen bedre. Vi håper derfor at dere vil bidra ved å besvare en spørreundersøkelse.

Les saken


Avfall Norge har i dag sammen med Sabima og Framtiden i våre hender sendt brev til Klima og Miljødepartmentet (KLD) med forslag om at Norge snarest lager en plan for å fase ut bruk av torv fra myr.

Les saken


Avfall Norge har et mål om å gjøre bransjen mer attraktiv. Et av tiltakene er å få frem innovasjon i bransjen. Innovasjonsprisen, som har eksistert siden 2010, er et ledd i dette. Send inn nominasjoner i dag. Fristen er 1.april. Vinneren kåres på AK2016 i juni.

Les saken


Den sirkulære økonomien bringer muligheter for økonomisk vekst og miljø.

Les saken


I tett samarbeid med studenter ble kompetanseløftet til avfalls- og gjenvinningsbransjen omdøpt til REdu. Nå er profilen klar og prosjektet er i full gang med å etablere seg som en viktig spydspiss i arbeidet med kompetanse og innovasjon i og for bransjen.

Les saken


Sintef ber om forslag til kandidater til Bioenergy Innovation Award 2016. Fristen er 12. februar.

Les saken


Vi har gleden av å presentere selvstendig journalist og forfatter Morten Strøksnes som foredragsholder på avfallskonferansen AK2016 – Klima & Kapital - i Tromsø.

Les saken


En analyse av 28 regionale renovasjonsvirksomheter som betjener mer enn halve befolkningen viser at det ikke er noen systematisk sammenheng mellom det husholdningene betaler for renovasjon og måten virksomheten er organisert på. Benchmarking er nødvendig for å måle hvor god renovasjonen er.

Les saken


Klima- og Miljødepartementet (KLD) utarbeider hvert år en strategi for hvilke saker som skal prioriteres i arbeidet overfor EU. I 2016 er Sirkulærøkonomi og avfallspolitikk en av de tre prioriterte saksområdene.

Les saken


Det er fra 1.januar innført plikt om registrering i Enhetsregisteret for alle transportører og avfallsaktører.

Les saken


Årets konferanse i Tromsø 7-9 juni har tema «Klima og Kapital» og kombinerer et globalt perspektiv med bransjens løsninger. Meld dere på i dag!

Les saken


Fra 1.januar 2016 er de nye reglene i første kapittel i Avfallsforskriften gjeldene. Det nye kapittelet omhandler elektronisk og elektrisk avfall.

Les saken


Fra og med 1. januar 2016 introduserer Avfall Norge ny faggruppestruktur med oppdaterte mandater. Endringene åpner for utbredt samarbeid, og reflekterer en moderne og variert bransje.

Les saken


Gjør det enklere (og enda nyttigere) å delta i Norges mest omfattende vurdering av renovasjonsdrift. Påmeldingsfristen er 31. januar.

Les saken


Skal Norge møte fremtidens utfordringer, må flere byer tørre å satse stort på moderne innsamlingsløsninger for avfall. Det gjorde Bergen, og resultatene lot ikke vente på seg.

Les saken


2015 har vært året hvor nye Avfall Norge har begynt å feste seg, i godt samarbeid med våre medlemmer.

Les saken


Regjeringen la denne uken fram handlingsplan for å stanse utslipp av miljøgifter. Tiltak mot miljøgifter i avfall vil være en viktig forutsetning for en vellykket omstilling til den sirkulære økonomien.

Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1706 Artikler

Søk:

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo