Det er en stor glede å kunne formidle at søknadene på refusjon av kostnader tilknyttet opprydding av marin forsøpling er ferdig behandlet.
Les saken


Hjelp oss å finne navnet på kompetanseløftet til avfalls- og gjenvinningsbransjen!
Les saken


Tunisia viser interesse for norske avfallsløsninger for å møte egne avfallsutfordringer.
Les saken


EU-kommisjonens handlingsplanen for sirkulærøkonomi utvider både rammedirektivet og retningslinjene for produsentansvar. Med dette retter Kommisjonen et tydelig signal til markedet at overgangen til sirkulærøkonomi krever endringer i alle ledd.
Les saken


I dag la Europakommisjonen frem en handlingsplan som skal ta Europa i retning av en sirkulær økonomi. Pakken setter kursen for avfalls- og gjenvinningsbransjen i årene som kommer, også i Norge.
Les saken


Avfall Norge ønsker vår nye kommunikasjonsrådgiver Silje Marie Rosenlund velkommen til organisasjonen. Silje stiller med flere års erfaring fra Statoil og EVRY, hvor hun har hatt stillinger som rådgiver, endringsleder og ansvar for internkommunikasjon.
Les saken


Onsdag 25. november hadde Avfall Norge besøk av Lunde Smart Learners fra Lunde barneskole i Skien, som konkurrerer i den skandinaviske finalen FIRST LEGO League i Mo i Rana. Vinneren går videre til Europafinalen i København og kanskje hele veien til verdensfinalen i USA.
Les saken


Marianne Aasen fra Kirke-, utdannings og forskningskomiteen på Stortinget klippet snoren under lansering av Kompetanseløftet2020 (KL2020) torsdag 26. november.
Les saken


I Statsbudsjett for 2016 er det lagt inn full veibruksavgift på naturgass til veitransport tilsvarende bensin i energienhet (mengde). I den siste fremforhandlede avtalen som ble lagt frem av Regjeringspartiene 23. november opprettholdes dette, men det gis fritak for opp til 30 prosent innblanding av naturgassen hvis den benyttes som reserve for biogassanlegg. Beregningen skal gjøres basert på prinsippet om massebalanse.
Les saken


Under generalforsamlingen i The Cube på Gardermoen den 9. juni i år, ble det vedtatt ny formålsparagraf og nye vedtekter for bransjeorganisasjonen Avfall Norge. På høstmøtet, som ble arrangert på Gardermoen Park Inn den 3. og 4. november la styret fram et forslag til ny kontingentstruktur.
Les saken


​Avfall Norge ønsker vår nye fagrådgiver Håkon Bratland velkommen til organisasjonen. Håkon stiller med flere års erfaring som rådgiver i Mepex Consult As, et ledende norsk konsulentselskap innen avfall og gjenvinning.
Les saken


Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en bransje i vekst med store ambisjoner for bedre ressursutnyttelse i den sirkulære økonomien. For å lykkes med å løse de spennende utfordringene, må fagsatsingen styrkes og de beste hodene fra universitetene rekrutteres. Derfor lanserer vi Kompetanseløftet 2020 – og ønsker velkommen til lansering 26.11. kl 15
Les saken


Avfall Norge oppfordrer alle som har hatt utgifter i forbindelse med opprydding av marint avfall til å søke på refusjonsordningen.
Les saken


Avfall Norge prioriterte fire saker i sine innspill til Statsbudsjettet for 2016: nasjonal avfallsplan med ambisiøse gjenvinningsmål, biogass som bidrag til fossilfri transportsektor, plan for utfasing av torv og marin forsøpling.
Les saken


Biogassbransjen går sammen om en felles profilering på ZEROexpo 2015 med egen biogassbuss. Målet er å vise hvordan biogass fra matavfall, slam og husdyrgjødsel brukes som et bærekraftig, fornybart og rimelig drivstoff til å drive busser i byene våre.
Les saken


Styret i Avfall Norge anbefaler den nye kommuneavtale med Syklus etter innstilling fra Forhandlingsutvalget. Avtalen inngås mellom Syklus og den enkelte kommune eller interkommunale selskap (IKS).
Les saken


Hold deg oppdatert på alt som beveger seg i avfallsbransjen ved å følge vår Aktivitetskalender.
Les saken


Miljødirektoratets har på oppdrag fra Miljø- og klimadepartementet gjort en grundig utredning om bruk av enerett og transport av avfall. Avfall Norge mener utgangspunktet for utredningen er feil.
Les saken


Veilederen for basiskarakterisering og mottakskontroll for avfall til deponi er nå tilgjengelig med elektronisk skjema.
Les saken


Miljødirektoratet konkluderer i en ny vurdering at det nåværende regelverket sikrer Norges miljømål, men åpner for revurdering av regelverket dersom miljømålene endres. Svaret er gitt sammen med en vurdering av kommunens mulighet til å tildele enerett på behandling av husholdningsavfall.
Les saken


Avfall Norge har i høringsuttalelse støttet Miljødirektoratets forslag til utvidelse av forurensningslovens §34.
Les saken


I Statsbudsjettet som ble lagt frem 8.10. følger Regjeringen opp sin biogasstrategi som ble lagt frem samtidig med fjorårets Statsbudsjett. I årets budsjett ligger det også en liten økning til restaurering av myr, men ingen plan for utfasing av torvuttak fra myr slik Avfall Norge har foreslått.
Les saken


Elretur og Årim gir to kroner til Regnskogsfondet for hver kilo elektrisk og elektronisk avfall som leveres på miljøstasjonene i Ålesundregionen fra mandag 12. til lørdag 17. oktober.
Les saken


EU løfter avfallspolitikken høyt opp på den politiske agenda. Det globale råvarekappløpet er i gang og mye av råvareproduksjonen foregår utenfor Europa.
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1676 Artikler

Søk:

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo