Det ble høy temperatur under paneldebatten på #Avfallskonferansen i dag. - Vi må fjerne det kunstige skillet mellom privat- og husholdningsavfall, sa tidligere næringsminister Victor D. Normann da han innledet til diskusjon mellom ledende politikere og representanter fra avfallsbransjen.
Les saken


Oslo har Europas mest moderne biogassanlegg. I går fikk deltagere på #Avfallskonferansen se hvor matavfallet ender opp.
Les saken


Innovasjonsprisen skal fremme nytenkning og utvikling av avfalls- og gjenvinningsbransjen. inneren av årets innovasjonspris har utviklet en unik rensemetode som kan få stor betydning for avfallsbehandling fremover.
Les saken


- ØRAS Hagejord er først ute med godkjenning av matavfallsbasert kompostjord fra gjenvinningsanlegg til økologisk dyrking. Dette ifølge Mattilsynet som nylig inspiserte anlegget og produksjonen.
Av Stein Vegar Leidal
Les saken


Vi overforbruker naturens ressurser. Det er allerede kritisk mangel på viktige råvarer. I perioden fra 1998 til 2011 har verdens råvarepriser økt med gjennomsnittlig 300 prosent. Bedre gjenbruk kan komme til å revolusjonere måten vi bruker og forbruker på i framtiden.
Les saken


«Redder vi klimaet gjennom å kildesortere?». Svaret gir seg selv: Selvfølgelig ikke! Spørsmålet er galt stilt. Viktige aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen svarer på Aftenpostens kritiske artikkel om gjenvinning og miljøeffekt.
Foto: Johnny Syversen
Les saken


I Aftenposten 7. juni, hevder forsker Annegrete Bruvoll at kildesortering av husholdningsavfall ikke har noen miljøeffekt. Resultater fra miljødokumentasjon av ulike former for matavfall som Østfoldforskning har gjort, viser imidlertid at det ligger store gevinster i å produsere biogass og biorest av matavfall.
Les saken


Statssekretær Lars Andreas Lunde deler ut årets innovasjonspris under åpningen av Avfallskonferansen 10. juni. De nominerte er: Fretex, Norsk Gjenvinning og Iris Salten. Fem dager før konferansestart har det aldri vært flere deltakere – og utstillingen er den største noen sinne med 86 utstillere som dekker en flate på nærmere 6000m2.
Les saken


Avfall Norge har fått undersøkt utviklingen i avfallsmengder fra husholdninger og kapasitet på energiutnyttelse fram mot 2030.
Les saken


Avfall Norge har undersøkt potensialet for materialgjenvinning av husholdningsavfall i 2030 basert på kildesortering og maskinell ettersortering.
Les saken


Avfalls- og gjenvinningsbransjen gjennomgår store endringer. Både av strukturell art og gjennom nye tekniske løsninger. Bransjen vil få en mer sentral rolle i verdiskapningen i samfunnet, gjennom et økt behov for å gjenvinne mer råvarer fra avfallet.
Les saken


Selskapet Sopra Steria har invitert Avfall Norge og avfalls- og gjenvinningsbransjen til å bli med på å diskutere hva digitalisering og teknologi kan bety for effektivisering og utvikling av bransjen fremover. Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en voksende bransje.
Les saken


Avfall Norge og Syklus har siden januar forhandlet om en ny avtale for levering av glass- og metallemballasje. Det foreligger nå utkast til en avtale.
Les saken


Avfall Norge og Oslo kommune har søkt om å arrangere den internasjonale ISWA-konferansen i Oslo høsten 2019. ISWA-konferansen samler rundt 1000-1500 deltakere fra avfalls- og gjenvinningsbransjen over hele verden.
Les saken


Det foretas mange og store anskaffelser i avfallssektoren hvert år. Etableringen av et nettverk hvor både de som anskaffer og de som gir tilbud kan diskutere erfaringer og forbedringer er et viktig hjelpemiddel for å oppnå dette.
Les saken


EU-kommisjonen inviterer alle interessenter til å gi innspill til utviklingen av den sirkulære økonomien innen 20. august. Kommisjonen vil ta med innspillene i forberedelsene til en ny handlingsplan som skal presenteres i slutten av 2015.
Les saken


Renovasjonsselskapene i de store byene lager planer for fremtidens avfallsløsninger. I den forbindelse ønsket de å se på utviklingen i avfallsmengdene vil se ut 10-15 år frem i tid.
Les saken


Rigmor Andersen Eide fra KrF stilte spørsmål til Klima- og miljøministeren om resirkulering av fosfor i Stortingets spørretime 20. mai.
Les saken


Foto: Shutterstock
Etter at Biogasstrategien ble lagt frem høsten 2014 har det skjedd lite rundt denne. I revidert statsbudsjett 12. mai ble det nå annonsert 20 millioner kroner til en ny midlertidig støtteordning til biogassbusser. Avfall Norge gjør opp status.
Les saken


Avfallsdeklarering.no er det nye systemet for elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Systemet er nå åpent for bruk for alle som skal deklarere farlig avfall og radioaktivt avfall, og for mottakere av deklarert avfall.
Les saken


Avfallskonferansen har blitt miljøfyrtårnsertifisert hvert år siden 2008. Arrangør Avfall Norge og det lokale vertskapet har lagt ned mye arbeid i å dokumentere HMS-relaterte tiltak for at arrangementet skulle bli godkjent også i år. Roaf har tatt et ekstra ansvar for å ruste opp avfallshåndteringen under årets konferanse.
Les saken


Samlingene vil bli holdt på Gardermoen og mer informasjon vil bli lagt ut på Avfall Norges kurssider om kort tid. Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere er svært positive og bekrefter at kurset oppfattes som relevant i en travel arbeidshverdag.
Les saken


I 2017 skal det stå ferdig et energiutnyttingsanlegg som skal behandles restavfall fra Tromsøs innbyggere og næringsliv. Avfallsvarmen fra energiutnyttingsanlegget skal brukes i fjernvarmenettet i Tromsø, og anlegget blir den største varmekilden i nettet.
Les saken


Avfall Norge har lansert sitt to-årige prosjekt «God Jord». Prosjektet begynner med en forbrukerkampanje for å opplyse forbrukere om kompostbaserte jordprodukters fortrinn framfor de torvbaserte som i dag dominerer markedet.
Les saken


Avfall Norge er i prinsippet positive til at omsetningspåbudet kan brukes som verktøy for å stimulere til økt bruk av biogass som drivstoff.
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1618 Artikler

Søk:

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo