Alle som har hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst marint avfall, kan nå søke om refusjon for disse utgiftene. Søk innen 1. november.

Les saken


Miljødirektoratet ønsker innspill til ønsker om endring og forbedring av det elektroniske deklareringssystemet.

Les saken


Denne høsten har både NMBU og NTNU opplevd en betydelig økning i antall studenter som velger bransjerelevante fag innen avfall, gjenvinning, ressursforvaltning, klimamodeller og materialstrømsanalyse. Det er positivt nytt for en bransje som behøver mange nye kloke hoder!

Les saken


Avfall Norge henter Torbjørn Sølsnæs (41) inn som ny kommunikasjonssjef.

Les saken


Trondheimsbaserte Austmann Bryggeri har laget ølet 'Skalk' brygget på brødskalker. Ølet presenteres i dag i forbindelse med Klimafestivalen i Trondheim hvor REdu er hovedsponsor.

Les saken


EU-kommisjonen foreslår utslippskvote for avfalls- og gjenvinningsbransjen i nytt forslag til energi- og klimahandlingspakke.

Les saken


Utbyggingen pågår for fullt i sommermånedene, melder Norsk Fjernvarme på sine sider.

Les saken


Faggruppen for farlig avfall og miljøgifter skal på studietur til Ekokem sitt anlegg for håndtering av farlig avfall i Sverige, nærmere bestemt Kumla.

Les saken


SHT kom denne uken ut med en ny rapport om sikkerhetskritiske forhold ved krokcontainertransport.

Les saken


Ola Brandsnes fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo slår et slag for den sirkulære økonomien, og vil se nærmere på hvordan vi kan benytte oss av flyveaske fra forbrenningsanlegg.

Les saken


Med tilskudd fra Miljødirektoratet videreføres refusjonsordningen for marint avfall av Hold Norge Rent. Mer penger i potten og høyere refusjonssatser gir gode muligheter for både strandryddere og avfallsselskaper til å bli med på dugnaden.

Les saken


Veksten i avfallsmengder fra husholdninger er mindre enn veksten i konsum også i 2015. Norge går taktfast mot en ressurseffektiv, sirkulær økonomi.  

Les saken


Club of Rome viser store miljømessige og økonomiske gevinster for Norge ved å legge om til en sirkulær økonomi.

Les saken


Vi livestreamer plenumssesjonen på AK2016 fra klokken 09:00 den 8. juni. 

Les saken


Avfall Norge har gitt innspill til utredning om nytt deponi for farlig avfall

Les saken


Etter en flertallsmerknad fra Stortingets energi- og miljøkomité, er Regjeringen nå bedt om å snarest lage en nasjonal plan for utfasing av torv fra torvmyrer brukt til hagejord eller dyrkingsmedier. Norge kan dermed bli det andre landet i verden, etter Storbritannia, som vedtar en slik utfasingsplan. Dette er en god nyhet for klima og naturvern og for bransjen som produserer miljøvennlig kompost og biogjødsel.

Les saken


Mandag 23. mai ble Avfall Norges internasjonale nettverk for vennskapskommuner på Balkan - ANIN Balkan - konstituert i Bergen. Arbeidet i nettverket bygger på mangeårig engasjement fra mange norske kommuner på Balkan og øst-Europa. Avfall Norge vurderer også å etablere et eget nettverk som skal jobbe med eksport av teknologi og kompetanse, et globalt marked anslått til 12.000 milliarder NOK i 2019. Vi inviterer til åpent nettverksmøte i Oslo 29. juni.

Les saken


I år toppet listen seg med mange gode kandidater til årets Innovasjonspris. Finalistene leverer spesielt godt på overføringsverdi, nytenkning, bidrag til sirkulærøkonomien og utvikling av forretningsmodell. Kandidatene er BIR Nett, Minorga Vekst og Den Magiske Fabrikken.

Les saken


Avfall Norge spør sine medlemmer hva de mener om å gi organisasjonen et navn som gjenspeiler visjonen: Avfall er morgendagens råvarer.

Les saken


Det ble på workshop i forrige uke ytret ønsker om å få presentert et "drømmeanbud" fra leverandørene.

Les saken


Danske forbrenningsanlegg mister retten til restavfallet fra sine eierkommuner.

Les saken


Miljødirektoratet har annonsert at kommuner og fylkeskommuner nå kan søke om midler til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Les saken


Miljødirektoratet anbefaler to ulike lokaliteter til fremtidig deponering av uorganisk farlig avfall

Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1749 Artikler

Søk:

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo