Blant ni kandidater til Innovasjonsprisen 2014, har juryen samlet seg om fem som går videre til finalen. Det handler om kommunikasjon, forenkling av innsamling og økt utnyttelse av avfallsressursene.
Les saken


Avfall Norge og Norsk Vann, sammen med forskningsnettverkene VAnnforsk og Avfallsforsk utfordrer KLD til å opprette en norsk Fosforplattform, etter mønster fra flere EU-land.
Les saken


Studietilbudet innen høyere utdanning for avfallsfagene forvitrer, det bygges ned heller enn opp. Samtidig står avfallsbransjen foran utfordringer som krever økt kompetanse på mange felt.
Les saken


Det er vår, og tid for et av årstidens sikreste kjennetegn: Vårrydding i natur og nærmiljø. Fra påske til 17.mai organiseres det Hold Norge rent dugnader i hele landet. 10. mai er det Strandryddedag.
Les saken


Klima, gjenvinningsmål og organisering av bransjen er tema i årets paneldiskusjon på Avfallskonferansen 14. mai. Direktørene for Norsk Industri og Avfall Norge utfordres til debatt sammen med stortingsrepresentanter fra Ap, V og H.
Les saken


Flere kompostanlegg rapporterer for tiden om økt interesse. Satsing på kunnskapsformidling om jordkvalitet bidrar til at kompostprodukter går unna som aldri før.
Les saken


En uke før konferansestart, er det notert deltakerrekord med over 890 påmeldte. I Ålesund i fjor ble det 847. Programmet er klart, debattpanelet på plass og sosiale sendeflater rigget.
Les saken


Avfall Norge var i godt selskap med flere da høringsinnspill til nytt kapittel i avfallsforskriften ble sendt Miljødirektoratet i går.
Les saken


1. juli er fristen for å sende inn avfallsplaner for havner til Fylkesmannen. Miljødirektoratets nye veileder viser vei.
Les saken


Dette skriver i fellesskap Sigrid Hjørnegård i Energi Norge, Nancy Strand fra Avfall Norge og Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme i en kronikk i Fedrelandsvennen.
Les saken


Avfallsbransjen stilte bredt opp da Høyre og FrPs stortingsgruppe inviterte til avfallsseminar på Stortinget 31.3. Bakgrunnen er den prekære situasjonen til mange norske forbrenningsanlegg.
Les saken


En sammenstilling Østfoldforskning har gjort av ulike klimastudier for energi-utnyttelse av avfall i Norge og Sverige, bekrefter klimagevinstene som er offentliggjort i en rapport fra Thema Consulting.
Les saken


Avfallsfagene er i ferd med å forsvinne fra norske høyskoler og universiteter. Det bekymrer bransjen, som er i stadig utvikling, og avhengig av rekruttering med relevant kompetanse.
Les saken


1. april lanseres den nye versjonen av konferanseappen (www.ak2014.no) – og for første gang er Avfallskonferansen på Facebook og Twitter.
Les saken


47 flere kommuner deltar i år i Avfall Norges renovasjonsbenchmarking enn i forrige runde i 2012. Dermed er det nå 154 kommuner som ønsker å sammenligne egen virksomhet med andres.
Les saken


Avgiften ble i sin tid innført for å styre avfall bort fra deponi, og finansiere miljøkostnadene avfallsdeponering medfører.
Les saken


Avfall Norge har ønsket siste tids debatt velkommen for å få belyst situasjonen knyttet til norske forbrenningsanlegg. Der meninger brytes, oppstår ofte nye behov for avklaring.
Les saken


19. mars går startskuddet for Batterijakten 2014. De neste tre ukene konkurrerer 500 fjerdeklasser over hele landet om å samle inn flest mulig brukte batterier for å levere dem til gjenvinning.
Les saken


Siste ukes oppslag i media har gitt energiutnyttelse av restavfall og avfallseksport mye oppmerksomhet. Det gir rom for fortsettelse av diskusjonen i den offentlige debatten.
Les saken


Omfattende kontroller av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall, ga nedslående resultater. Det er tilbakemeldingen etter at Miljø-direktoratet og Fylkesmennene besøkte 174 slike anlegg i fjor høst.
Les saken


Energiutnyttelse av restavfall i Norge er bedre for miljøet enn å sende det til Sverige for forbrenning der. Det viser en fersk rapport som Thema Consulting Group har utført for Avfall Norge.
Les saken


Fra det nedlagte deponiet på Yggeset i Asker produseres det strøm fra gass som ellers ville gått til spille. Anlegget åpnet torsdag 27.2., og er det første i sitt slag i Norge.
Les saken


Kommunal- og moderniserings-departementet (KMD) har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.
Les saken


Her finner du nyttig informasjon før, under og etter konferansen. Vi som arrangerer kan få viktige innspill fra deltakere og andre interessenter. Utstillerne kan vise seg frem og komme i kontakt med deltakerne. Dette kan bli en ny og spennende møteplass – bli med!
Les saken


Formuleringer som «kjerringa mot strømmen», «annerledes» og «modig» går igjen når man leser om Marit Breiviks lederstil. Til slutt måtte selv de mest hardnakkede skeptikerne nikke anerkjennende … håndballjentene overbeviste oss.
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1504 Artikler

Søk:

Medlemskap

Bli medlem i Avfall Norge


Kontakt oss
  • +47 24 14 66 00
  • post@avfallnorge.no

NYHETSBREV

Bli varslet om ledige stillinger, nye kurs og nyheter fra Avfall Norge.