Sigevannslagunen som ble etablert på slutten av 90 tallet på Heggvin på Vang, blir i disse dager renset opp og tømt for slam.
Les saken


EU-kommisjonen la 2. juli frem et forslag til en ny strategi for materialgjenvinning for å gjøre Europa mer ressurseffektivt.
Les saken


Avfall Norge har nylig engasjert Jens Måge, ekspert innen biologisk avfallsbehandling, som prosjektleder. I tillegg vil Per Elvestuen fungere som kommunikasjonssjef fra 1. juli.
Les saken


Bakgrunnen for prosjektet er bransjens ønske om å se på muligheten for større grad av materialgjenvinning fra isolerglassruter, redusert transport, samt lavere utgifter knyttet til mengden farlig avfall.
Les saken


Fra 1.juli 2014 er det ikke lenger frivillig å benytte Tollvesenets elektroniske system for utveksling av tolldeklarasjoner.
Les saken


Flere kurs presenteres i høst med ny kursholder og revidert innhold. Bakgrunnen for fornyelsen er at Per Lenborg, som har ledet Avfall Norges kursutvikling de siste to årene, trekker seg tilbake. Vi takker for den utrettelige innsatsen han har gjort for oss og bransjen.
Les saken


Høyere utdanning og rekruttering av fremtidens kompetanse til avfallsbransjen var tema under årets avfallskonferanse. 21 virksomheter signerte på at de ønsker å bidra til å styrke både undervisning og rekruttering.
Les saken


Etter flere år med utfordringer knyttet til henting av EE-avfall fra kommunale mottak er løsningen muligens innen rekkevidde. Miljødirektoratet har oversendt utkast til nytt EE-regelverk til Klima- og miljødepartementet.
Les saken


Standard Norge har sammen med ulike aktører i avfallsbransjen utarbeidet en standard som inneholder krav og anbefalinger ved tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling av avfall.
Les saken


Miljødirektoratet anbefaler at kommunene gis anledning til å fastsette et eget gebyr for opprydding av forsøpling. De anbefaler at alle eiendommer innenfor kommunen skal omfattes av gebyret, også næringseiendommer.
Les saken


Hovedfokus for deponiaksjonen 2014 vil være på sigevann og deponigass hos inerte og ordinære deponier.
Les saken


Romerike avfallsforedling IKS (ROAF) vant årets innovasjonspris for sitt sorteringsanlegg for avfall. Gjennom økt utsortering, kan mer avfall komme til nytte som ny råvare.
Les saken


Blant ni kandidater til Innovasjonsprisen 2014, har juryen samlet seg om fem som går videre til finalen. Det handler om kommunikasjon, forenkling av innsamling og økt utnyttelse av avfallsressursene.
Les saken


Avfall Norge og Norsk Vann, sammen med forskningsnettverkene VAnnforsk og Avfallsforsk utfordrer KLD til å opprette en norsk Fosforplattform, etter mønster fra flere EU-land.
Les saken


Studietilbudet innen høyere utdanning for avfallsfagene forvitrer, det bygges ned heller enn opp. Samtidig står avfallsbransjen foran utfordringer som krever økt kompetanse på mange felt.
Les saken


Det er vår, og tid for et av årstidens sikreste kjennetegn: Vårrydding i natur og nærmiljø. Fra påske til 17.mai organiseres det Hold Norge rent dugnader i hele landet. 10. mai er det Strandryddedag.
Les saken


Klima, gjenvinningsmål og organisering av bransjen er tema i årets paneldiskusjon på Avfallskonferansen 14. mai. Direktørene for Norsk Industri og Avfall Norge utfordres til debatt sammen med stortingsrepresentanter fra Ap, V og H.
Les saken


Flere kompostanlegg rapporterer for tiden om økt interesse. Satsing på kunnskapsformidling om jordkvalitet bidrar til at kompostprodukter går unna som aldri før.
Les saken


En uke før konferansestart, er det notert deltakerrekord med over 890 påmeldte. I Ålesund i fjor ble det 847. Programmet er klart, debattpanelet på plass og sosiale sendeflater rigget.
Les saken


Avfall Norge var i godt selskap med flere da høringsinnspill til nytt kapittel i avfallsforskriften ble sendt Miljødirektoratet i går.
Les saken


1. juli er fristen for å sende inn avfallsplaner for havner til Fylkesmannen. Miljødirektoratets nye veileder viser vei.
Les saken


Dette skriver i fellesskap Sigrid Hjørnegård i Energi Norge, Nancy Strand fra Avfall Norge og Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme i en kronikk i Fedrelandsvennen.
Les saken


Avfallsbransjen stilte bredt opp da Høyre og FrPs stortingsgruppe inviterte til avfallsseminar på Stortinget 31.3. Bakgrunnen er den prekære situasjonen til mange norske forbrenningsanlegg.
Les saken


En sammenstilling Østfoldforskning har gjort av ulike klimastudier for energi-utnyttelse av avfall i Norge og Sverige, bekrefter klimagevinstene som er offentliggjort i en rapport fra Thema Consulting.
Les saken


Avfallsfagene er i ferd med å forsvinne fra norske høyskoler og universiteter. Det bekymrer bransjen, som er i stadig utvikling, og avhengig av rekruttering med relevant kompetanse.
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1516 Artikler

Søk:

Medlemskap

Bli medlem i Avfall Norge


Kontakt oss
  • +47 24 14 66 00
  • post@avfallnorge.no

NYHETSBREV

Bli varslet om ledige stillinger, nye kurs og nyheter fra Avfall Norge.