Joint Research Senter i Sevilla har publisert en rapport om mulighetene for å etablere End-of-Waste (EoW) kriterier for aggregater til bygge- og anleggsformål.
Les saken


EUs miljødirektorat slår fast at forbrenning av avfall spiller en viktig rolle for å nå EUs mål om å bli mindre avhengig av energiimport.
Les saken


Verdifulle ressurser fra avfall skal bidra til ny økonomisk vekst i Europa. Dette var blant budskapene som øverste leder i EUs miljødirektorat Karl Falkenberg ga til deltakerne på CEWEPS 7th Congress i Brussel den 25. september.
Les saken


Avfall Norge har satt igang et forsøksprosjekt som skal bidra til å få godkjent alternative metoder for kompostering etter at overgangsordninger for komposterings- og biogassanlegg er opphevet.
Les saken


Kampanjen 2014 om miljøfarlig avfall fortsetter ut året. Vi oppfordrer medlemmene til å benytte den siste pressemeldingen som er skrevet om elektriske leker. Mange har tatt tak i den og sendt til lokale redaksjoner, og vi har allerede sett noen fine saker i media.
Les saken


I sitt forslag til nye mål og virkemidler i avfallspolitikken foreslo EU-kommisjonen i sommer å kreve kildesortering av matavfall innen 2025.
Les saken


Klima- og miljødepartementet har varslet at de, etter krav fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA), er i ferd med å forskriftsfeste et nytt nasjonalt regelverk for beregning av avfallsgebyr. Forslaget til ny forskrift går lenger enn ESA, krever og vil ramme både norske husholdninger og norsk industri.
Les saken


Overgangsordningene for komposterings- og biogassanlegg som behandler matavfall og annet organisk avfall opphører 1. september.
Les saken


Kunne du tenke deg bedre innsikt i avfallsbransjen og liker du erfaringsutveksling? Flere av Avfall Norges faggrupper ønsker seg nye og engasjerte medlemmer.
Les saken


Det foreligger i dag planer for biogassanlegg i flere norske byer, men flere er satt på vent i påvente av bedre og mer forutsigbare rammebetingelser. Dette gjelder eksempelvis Trondheim og Tromsø.
Les saken


Tilskuddsordningen er svært viktig for en rekke biogassanlegg i Norge. Den omhandler bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon.
Les saken


15. august åpnet kronprinsen ROAFs nye sorteringsanlegg. Anlegget har allerede økt materialgjenvinningen fra husholdningsavfallet i regionen.
Les saken


Nytt denne høsten er kurs i strategisk kommunikasjon. Flere klassikere i kurskalenderen har fått nye kursholdere og revidert kursprogram. Ikke glem HØSTMØTET i Oslo 28.-29. oktober.
Les saken


Miljødirektoratet har oversendt sine anbefalinger til forskrift til Klima-og miljødepartementet
Les saken


Tross nasjonale mål om mer gjenvinning av avfall, viser nye tall fra SSB at utviklingen går feil vei. Vi produserer mer avfall og andelen materialgjenvinning står stille.
Les saken


Udokumenterte påstander om økende feilsortering av EE-avfall i norske hyttekommuner
Les saken


Denne uken har det vært gjennomført oppstartsmøte med valgte konsulenter for to FoU prosjekter i regi av arbeidsgruppen for farlig avfall.
Les saken


Sigevannslagunen som ble etablert på slutten av 90 tallet på Heggvin på Vang, blir i disse dager renset opp og tømt for slam.
Les saken


EU-kommisjonen la 2. juli frem et forslag til en ny strategi for materialgjenvinning for å gjøre Europa mer ressurseffektivt.
Les saken


Avfall Norge har nylig engasjert Jens Måge, ekspert innen biologisk avfallsbehandling, som prosjektleder. I tillegg vil Per Elvestuen fungere som kommunikasjonssjef fra 1. juli.
Les saken


Bakgrunnen for prosjektet er bransjens ønske om å se på muligheten for større grad av materialgjenvinning fra isolerglassruter, redusert transport, samt lavere utgifter knyttet til mengden farlig avfall.
Les saken


Fra 1.juli 2014 er det ikke lenger frivillig å benytte Tollvesenets elektroniske system for utveksling av tolldeklarasjoner.
Les saken


Flere kurs presenteres i høst med ny kursholder og revidert innhold. Bakgrunnen for fornyelsen er at Per Lenborg, som har ledet Avfall Norges kursutvikling de siste to årene, trekker seg tilbake. Vi takker for den utrettelige innsatsen han har gjort for oss og bransjen.
Les saken


Høyere utdanning og rekruttering av fremtidens kompetanse til avfallsbransjen var tema under årets avfallskonferanse. 21 virksomheter signerte på at de ønsker å bidra til å styrke både undervisning og rekruttering.
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1534 Artikler

Søk:

Medlemskap

Bli medlem i Avfall Norge


Kontakt oss
  • +47 24 14 66 00
  • post@avfallnorge.no

NYHETSBREV

Bli varslet om ledige stillinger, nye kurs og nyheter fra Avfall Norge.