Avfall Norge besluttet 25. februar å igangsette prosjektet God jord. Prosjektet er toårig og har som mål å øke etterspørselen etter kompostbaserte jordprodukter og følger opp forslaget om å utarbeide en nasjonal plan for utfasing av torvuttak.
Les saken


Avfall Norge har i januar hatt møter med medlemmene om organisasjons-utviklingsprosessen som er i gang i organisasjonen.
- Vi trenger en felles bransjeorganisasjon som både private og kommunale aktører kan føle seg hjemme i, sier styreleder Kjell Øyvind Pedersen.
Les saken


Færre studenter og nedbygging av undervisningstilbud på avfall innen høyere utdanning bekymrer avfallsbransjen.
Les saken


Målrettet informasjon om kildesortering viser seg å ha en positiv effekt. Avfall Sør AS, GreeNudge og NILF står bak prosjektet i Kristiansand. Resultatene ble presentert på Avfall Norges Gjenvinningsseminar 4.-5. februar i år.
Les saken


Toll- og avgiftsdirektoratet har sendt ut forslag til avgift på poser av plast og papir på høring. Høringsfristen er 27. februar.
Les saken


Regjeringen uttaler at de ønsker å stanse utslipp og spredning av miljøgifter innen 2020.
Les saken


Miljødirektoratet vil gjennomføre en omfattende tilsynsaksjon mot behandlingsanlegg for farlig avfall i 2015.
Les saken


Avfall Norges direktør, Nancy Strand, er invitert til Petro Medias miljøkonferanse 10.-11. mars for å fortelle om fremtidens kompetansebehov i avfalls- og gjenvinningsbransjen.
Les saken


Byråden for Miljø- og samferdsel i Oslo kommune vil snakke om troen på en karbonnøytral fremtid.
Les saken


Grønt Punkt Norge avlyste forhandlingene om emballasjeplast, men tilbyr et års forlengelse med økt godtgjørelse.
Les saken


12. januar gikk seminar for avfalls- og gjenvinningsbedrifter med tillatelse fra Fylkesmennene av stabelen i Miljødirektoratets nye lokaler på Helsfyr.
Les saken


Miljødirektoratet har sendt utkast til revidering av Avfallsforskriftens kapitel 1 om EE-avfall på høring. Avfall Norge ber om innspill fra våre medlemmer.
Les saken


Avfallskonferansen 2015 arrangeres 9.-11. juni på Clarion Hotel & Congress Gardermoen/Romerike. Få med deg utdeling av Innovasjonsprisen 2015, kåring av Beste stand, den største utstillingen noen sinne, bli kjent kveld med Elvis, fire spenstige fagturer og mye mer…
Les saken


I januar arrangerer Avfall Norge medlemsmøter flere steder i landet. Målet er et vedtak på Generalforsamlingen 9. juni 2015 som formaliserer intensjonen om at Avfall Norge skal være en medlemsorganisasjon for hele bransjen.
Les saken


I år arrangeres seminaret i Stavanger 18.-19. mars. Vi tar opp temaer som påvirkning i praksis – psykologi, kampanjer og merkevarebygging. Vi ønsker blant andre velkommen til Laura Galloway, Einar Strumse, Ulrika Naezer og Monica Kleffelgård Hartviksen.
Les saken


Avfallskonferansen 2015 arrangeres 9.-11. juni på Clarion Hotel & Congress Gardermoen/Romerike. Vi ser frem til en rekke spennende fagturer, tidenes største utstilling, bli kjent med selveste Elvis, festmiddag med komikerne Rune Gokstad og Øystein Bache og mye mer..
Les saken


Den nye EU-kommisjonen med Jean Claude Juncker og miljøkommisær Karmenu Vella foreslår å trekke tilbake pakken om sirkulær økonomi og komme tilbake med nytt forslag i løpet av 2015.
Les saken


Fra nyttår trer en ny støtteordning i kraft med formål å stimulere til at husdyrgjødsel blir levert til biogassanlegg.
Les saken


Kjære medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner....
Julen står foran oss, og vi i Avfall Norge ønsker å takke dere alle sammen for støtte, innspill, og engasjementet, i året som har gått.
Les saken


Nye rapporter fra Avfall Norge skal bidra til å gjøre avsetningen lettere.
Les saken


Avfall Norge har sammen med Norsk Industri, Bellona og Naturvernforbundet bedt klima- og miljøvernministeren utrede tiltak for økt materialgjenvinning.
Les saken


Biogassbusser sparer miljøet og gir vesentlig mindre støyplager, dette bør hensyntas i regjeringens kollektivhandlingsplan.
Les saken


Avfall Norge har i samarbeid med Remiks og Multiconsult utredet mulighetene for å videreutvikle og forenkle dagens løsning med mottak og håndtering av isolerglassruter. I dag må disse sendes til godkjent behandlingsanlegg for farlig avfall.
Les saken


5.-25.mars 2015 er det duket for den tredje årlige batterijakten i regi av Miljøagentene. Over 10 000 4.klassinger over hele Norge vil i denne perioden samle inn flest mulig batterier for å gå til topps i konkurransen.
Les saken


Torv regnes som en fossil ressurs i klimasammenheng. Når den tas ut fra myr blir CO2 frigitt i store mengder. Avfall Norge foreslår en nasjonal plan for utfasing av torvuttak og innfasing kompostjord etter modell fra Storbritannia.
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1577 Artikler

Søk:

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Addresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo