Avfallskonferansen 2015 arrangeres 9.-11. juni på Clarion Hotel & Congress Gardermoen/Romerike. Få med deg utdeling av Innovasjonsprisen 2015, kåring av Beste stand, den største utstillingen noen sinne, bli kjent kveld med Elvis, fire spenstige fagturer og mye mer…
Les saken


I januar arrangerer Avfall Norge medlemsmøter flere steder i landet. Målet er et vedtak på Generalforsamlingen 9. juni 2015 som formaliserer intensjonen om at Avfall Norge skal være en medlemsorganisasjon for hele bransjen.
Les saken


I år arrangeres seminaret i Stavanger 18.-19. mars. Vi tar opp temaer som påvirkning i praksis – psykologi, kampanjer og merkevarebygging. Vi ønsker blant andre velkommen til Laura Galloway, Einar Strumse, Ulrika Naezer og Monica Kleffelgård Hartviksen.
Les saken


Avfallskonferansen 2015 arrangeres 9.-11. juni på Clarion Hotel & Congress Gardermoen/Romerike. Vi ser frem til en rekke spennende fagturer, tidenes største utstilling, bli kjent med selveste Elvis, festmiddag med komikerne Rune Gokstad og Øystein Bache og mye mer..
Les saken


Den nye EU-kommisjonen med Jean Claude Juncker og miljøkommisær Karmenu Vella foreslår å trekke tilbake pakken om sirkulær økonomi og komme tilbake med nytt forslag i løpet av 2015.
Les saken


Fra nyttår trer en ny støtteordning i kraft med formål å stimulere til at husdyrgjødsel blir levert til biogassanlegg.
Les saken


Kjære medlemmer, tillitsvalgte, samarbeidspartnere og søsterorganisasjoner....
Julen står foran oss, og vi i Avfall Norge ønsker å takke dere alle sammen for støtte, innspill, og engasjementet, i året som har gått.
Les saken


Nye rapporter fra Avfall Norge skal bidra til å gjøre avsetningen lettere.
Les saken


Avfall Norge har sammen med Norsk Industri, Bellona og Naturvernforbundet bedt klima- og miljøvernministeren utrede tiltak for økt materialgjenvinning.
Les saken


Biogassbusser sparer miljøet og gir vesentlig mindre støyplager, dette bør hensyntas i regjeringens kollektivhandlingsplan.
Les saken


Avfall Norge har i samarbeid med Remiks og Multiconsult utredet mulighetene for å videreutvikle og forenkle dagens løsning med mottak og håndtering av isolerglassruter. I dag må disse sendes til godkjent behandlingsanlegg for farlig avfall.
Les saken


5.-25.mars 2015 er det duket for den tredje årlige batterijakten i regi av Miljøagentene. Over 10 000 4.klassinger over hele Norge vil i denne perioden samle inn flest mulig batterier for å gå til topps i konkurransen.
Les saken


Torv regnes som en fossil ressurs i klimasammenheng. Når den tas ut fra myr blir CO2 frigitt i store mengder. Avfall Norge foreslår en nasjonal plan for utfasing av torvuttak og innfasing kompostjord etter modell fra Storbritannia.
Les saken


Nå foreligger resultatene fra Avfall Norges kartlegging av produksjon og bruk av kompost og biorest og produkter basert på disse. Undersøkelsen viser en svært positiv utvikling i etterspørselen etter disse produktene sammenlignet med for to år siden.
Les saken


Miljødirektoratet varsler endring i veilederen for beregning av avfallsgebyr.
Les saken


Veilederen understreker behovet for en helhetlig gjennomgang av norsk avfallspolitikk.
Les saken


24. november ble Hold Norge Rent en uavhengig forening som skal arbeide med forebygging og opprydning av forsøpling. Samtidig ser det ut til at regjeringen øker satsingen på opprydning langs den norske kysten.
Les saken


– Dette er meningsløst, sier Per Rune Henriksen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, om norske kommuners eksport av restavfall bort fra norske forbrenningsanlegg. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft ber nå Miljødirektoratet se på saken.
Les saken


I 2014 leverte 42% av batterijegerne funnene sine på miljøstasjoner over hele Norge. Totalt ble det samlet inn nesten 66 tonn batterier – og av disse kan vi altså anta at rundt 27 tonn ble levert på miljøstasjonene.
Les saken


Miljømyndighetene og bransjeorganisasjonene arrangerer et seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg med tillatelse fra fylkesmannen. Programmet er nå klart.
Les saken


Avfall Norge har i samarbeid med Cowi kartlagt hvilke avvik som oftest oppstår på avfallsmottak og årsakene til dette.
Arbeidet omfatter en gjennomgang av avvik dokumentert i 66 rapporter fra Avfall Norges medlemsbedrifter. Kartleggingen ble igangsatt etter Fylkesmannens tilsynsaksjon for håndtering av farlig avfall høsten 2013.
Les saken


Avfall Norge er meget godt fornøyd med regjeringens forslag om å fjerne deponiavgiften. Det er også positivt at det lagt frem en strategi for biogass som behandlingsmetode for avfall. Men det gjenstår likevel å definerer tydelige mål og virkemidler for matavfall.
Les saken


Kommuner uten henteordninger for avfall har betydelig lavere kostnad på utsortering av produsentansvarsavfall enn de som har en slik ordning. Det viser resultater fra Renovasjons-benchmarkingen som Avfall Norge nylig har foretatt blant 28 renovasjonsselskaper spredt over hele landet.
Les saken


Klima- og miljødepartementet vil ha dialog om opprettelse av en nasjonal fosforplattform for å stimulere til en mer ressurseffektiv utnyttelse av en livsviktig og begrenset ressurs.
Les saken


Felleskjøpet planlegger et gigantisk torvuttak. Mengden CO2 som med dette vil frigjøres tilsvarer en tredjedel av karbonfangsten som var planlagt på Mongstad.
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1565 Artikler

Søk:

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Addresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo