Kommuner uten henteordninger for avfall har betydelig lavere kostnad på utsortering av produsentansvarsavfall enn de som har en slik ordning. Det viser resultater fra Renovasjons-benchmarkingen som Avfall Norge nylig har foretatt blant 28 renovasjonsselskaper spredt over hele landet.
Les saken


Klima- og miljødepartementet vil ha dialog om opprettelse av en nasjonal fosforplattform for å stimulere til en mer ressurseffektiv utnyttelse av en livsviktig og begrenset ressurs.
Les saken


Felleskjøpet planlegger et gigantisk torvuttak. Mengden CO2 som med dette vil frigjøres tilsvarer en tredjedel av karbonfangsten som var planlagt på Mongstad.
Les saken


Avfall Norge gjennomfører i disse dager en kartlegging av produksjon og anvendelse for kompost og biorest fra avfall. Målet er å produsere en god statistikk på bruken av disse og av hvordan etterspørselen utvikler seg fra år til år.
Les saken


Andelen energi i fjernvarmeproduksjonen som stammer fra avfallsforbrenning øker, ifølge statistikk fra SSB.
Les saken


Regjeringen er enig med Avfall Norge om at avgift på sluttbehandling av avfall ikke er samfunnsøkonomisk nyttig, og vil ha den fjernet i forslag til statsbudsjettet.
Les saken


Avfall Norge er positive til klima- og miljøminister Sundtofts utkast til nasjonale og tverrsektorielle strategi for biogass, men vi etterlyser et tydelig mål.
Les saken


27. november inviterer Avfall Norge til førjulssamling. En liten pust i bakken før julestria er over oss?
Vi inviterer til en hyggelig stund med faglig tilsnitt i våre lokaler i Oslo sentrum, velkommen!
Les saken


Innovasjonsprisen 2015 skal deles ut under Avfallskonferansen på Romerike (Gardermoen) 10. juni. Avfall Norge oppfordrer hele bransjen til å engasjere seg for å få frem gode kandidater.
Les saken


Joint Research Senter i Sevilla har publisert en rapport om mulighetene for å etablere End-of-Waste (EoW) kriterier for aggregater til bygge- og anleggsformål.
Les saken


EUs miljødirektorat slår fast at forbrenning av avfall spiller en viktig rolle for å nå EUs mål om å bli mindre avhengig av energiimport.
Les saken


Verdifulle ressurser fra avfall skal bidra til ny økonomisk vekst i Europa. Dette var blant budskapene som øverste leder i EUs miljødirektorat Karl Falkenberg ga til deltakerne på CEWEPS 7th Congress i Brussel den 25. september.
Les saken


Avfall Norge har satt igang et forsøksprosjekt som skal bidra til å få godkjent alternative metoder for kompostering etter at overgangsordninger for komposterings- og biogassanlegg er opphevet.
Les saken


Kampanjen 2014 om miljøfarlig avfall fortsetter ut året. Vi oppfordrer medlemmene til å benytte den siste pressemeldingen som er skrevet om elektriske leker. Mange har tatt tak i den og sendt til lokale redaksjoner, og vi har allerede sett noen fine saker i media.
Les saken


I sitt forslag til nye mål og virkemidler i avfallspolitikken foreslo EU-kommisjonen i sommer å kreve kildesortering av matavfall innen 2025.
Les saken


Klima- og miljødepartementet har varslet at de, etter krav fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA), er i ferd med å forskriftsfeste et nytt nasjonalt regelverk for beregning av avfallsgebyr. Forslaget til ny forskrift går lenger enn ESA, krever og vil ramme både norske husholdninger og norsk industri.
Les saken


Overgangsordningene for komposterings- og biogassanlegg som behandler matavfall og annet organisk avfall opphører 1. september.
Les saken


Kunne du tenke deg bedre innsikt i avfallsbransjen og liker du erfaringsutveksling? Flere av Avfall Norges faggrupper ønsker seg nye og engasjerte medlemmer.
Les saken


Det foreligger i dag planer for biogassanlegg i flere norske byer, men flere er satt på vent i påvente av bedre og mer forutsigbare rammebetingelser. Dette gjelder eksempelvis Trondheim og Tromsø.
Les saken


Tilskuddsordningen er svært viktig for en rekke biogassanlegg i Norge. Den omhandler bruk av husdyrgjødsel til biogassproduksjon.
Les saken


15. august åpnet kronprinsen ROAFs nye sorteringsanlegg. Anlegget har allerede økt materialgjenvinningen fra husholdningsavfallet i regionen.
Les saken


Nytt denne høsten er kurs i strategisk kommunikasjon. Flere klassikere i kurskalenderen har fått nye kursholdere og revidert kursprogram. Ikke glem HØSTMØTET i Oslo 28.-29. oktober.
Les saken


Miljødirektoratet har oversendt sine anbefalinger til forskrift til Klima-og miljødepartementet
Les saken


Tross nasjonale mål om mer gjenvinning av avfall, viser nye tall fra SSB at utviklingen går feil vei. Vi produserer mer avfall og andelen materialgjenvinning står stille.
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1543 Artikler

Søk:

Medlemskap

Bli medlem i Avfall Norge


Kontakt oss
  • +47 24 14 66 00
  • post@avfallnorge.no

NYHETSBREV

Bli varslet om ledige stillinger, nye kurs og nyheter fra Avfall Norge.