3. februar begynte Henrik Nesheim som ny administrasjonssjef i Avfall Norge.
Les saken


Avfall Norges innovasjonspris belønner innsats som fremmer utviklingen innen avfallsbransjen og deles ut under årets Avfallskonferanse i Trondheim.
Les saken


Endelig er tillatelse gitt til forsøk med lokal behandling av isolerglassvinduer som inneholder klorparafiner.
Les saken


Som kjent er verdien av returplasten avhengig av renhetsgrad. Jo mindre forurenset den er, jo større blir utnyttelsesgrad, miljønytte og økonomisk verdi. Her er også sorteringsanleggene et viktig ledd i kjeden. Nye samarbeidspartnere kan gjøre en forskjell.
Les saken


Miljødirektoratet sendte 10.01.2014 brev til Miljødepartementet med endelige anbefalinger til endringer i avfallsforskriften kapittel 11. Hensikten er en mer effektiv og enda tydeligere ansvarsplassering av innsamling og mottak for farlig avfall.
Les saken


Gjennom hele året skal ulike kommunikasjonsaktiviteter heve kunnskapsnivået og øke bevisstheten i befolkningen om hva som er miljøfarlig avfall og hvordan man håndterer dette. Se kampanjefilmen som går på TV i disse dager!
Les saken


Kurskompendiet som er pensum for fagbrev i gjenvinning er oppdatert. Kurstilbudet er en mulighet til å heve medarbeidernes kompetanse, noe som bidrar positivt både til økt motivasjon og konkurransekraft.
Les saken


Avfallskonferansen arrangeres i Trondheim Spektrum 13.-15. mai. Utstillere og deltakere som har deltatt de siste par årene skal ha fått tilsendt invitasjon på epost i løpet av inneværende uke. Bruk denne for påmelding.
Les saken


Arrangementene våren 2014 er lagt ut på våre nettsider og påmelding er åpnet. Velg mellom fire seminarer og åtte kurs! Legg merke til endret praksis for hotellbooking.
Les saken


Alle renovasjonsselskap og renovasjonsetater inviteres til resultatsammenlikning for måloppfølging, læring og forbedring i 2014. Her gis mulighet for forbedring av prestasjoner og praksis i egen virksomhet gjennom å sammenligne med andres.
Les saken


Farlig avfall og emballasjen til farlig avfall er to forskjellige ting. Plastemballasje som har inneholdt farlig avfall kan leveres til gjenvinning bare den er tom og tørr.
Les saken


Avfall Norge har gjennom Municipal Waste Europe nå gitt sine innspill til EU-kommisjonens revisjon av rammedirektivet for avfall (Avfallsdirektivet.)
Les saken


Avfall Norges forslag til nasjonale metoder for behandling av matavfall mv. i komposterings- og biogassanlegg er ikke godkjent av Mattilsynet. Dette skaper usikkerhet omkring behandlingsmetoder. Avfall Norge inviterer til temadag om videre fremdrift 16. desember.
Les saken


Kampanjestart nærmer seg, og det er nå mulig å begynne å bestille kampanjemateriell. Frist for bestilling var mandag 2.desember, men det er mulig å bestille til og med fredag 6. desember.
Les saken


Avfall Norges prosjekt for utarbeidelse av en anbudsveileder for kjøp av behandlingstjenester for avfall er igangsatt.
Les saken


Standard Norge har sendt på høring en standard "Avfall- Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og utførelse av innsamling".
Les saken


Avfall Norge gjennomfører en benchmarking for interesserte renovasjonsvirksomheter annet hvert år.
Les saken


Avfall Norge gratulerer Oslo kommune med prisen for «Årets lokale klimatiltak 2013» for sitt kretsløpsbaserte avfallssystem.
Les saken


Europakommisjonen har lagt frem et forslag om reduksjon i forbruket av plastbæreposer. Forslaget omfatter også ordinære norske plastbæreposer.
Les saken


Onsdag 16. oktober ble det arrangert workshop i forbindelse med kampanjen 2014. Rundt 50 medlemmer i Avfall Norge møtte opp på Forsvarets flysamling på Gardermoen.
Les saken


Avfall Norges benchmarking av renovasjonstjenester gir medlemmene mulighet til å måle prestasjon i egen virksomhet og finne beste praksis.
Les saken


Avfallsstrategien «Fra Avfall til ressurs» legger opp til at kravene til håndtering av sigevann og gass fra deponi skal gjennomgås. Begge deler blir tema på Avfall Norges deponiseminar 29.-30. oktober.
Les saken


Gå ikke glipp av en fagtur til BIRs oppgraderte metallsorteringsanlegg på Høstmøtet i Bergen 6.-7. november. Anlegget er det første i sitt slag i Norge, og ble åpnet 10. september i år.
Les saken


Miljødirektoratet har foreslått at opprydding av forsøpling kan finansieres gjennom et eget forsøplingsgebyr. Avfall Norge inviterer medlemmene til høringsworkshop 15.oktober.
Les saken


Avfall Norge skal gå fremtiden i møte med en ny visjon, mål og faglig struktur. Møt oss på Høstmøtet 6.-7. nov i Bergen og gi oss tilbakemelding!
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1475 Artikler

Søk:

Medlemskap

Bli medlem i Avfall Norge


Kontakt oss
  • +47 24 14 66 00
  • post@avfallnorge.no

NYHETSBREV

Bli varslet om ledige stillinger, nye kurs og nyheter fra Avfall Norge.