Avfall Norges Generalforsamling ble avholdt 9. juni. Under valget av styret ble det lagt vekt på kontinuitet, og både styreleder Kjell Øyvind Pedersen (IVAR) og nestleder Berit Emilie Pettersen (Reno Vest) ble gjenvalgt.
Les saken


Renovasjonsetaten (Oslo kommune) og Avfall Norge var en av de fire kandidatene som søkte om å få arrangere verdenskonferansen i 2019. Sammen leverte vi en solid søknad med tittelen «Make Waste Clean», men Bilbao og ATEGRUS stakk av med seieren.
Les saken


Komposteringsanleggene i Norge gjør en svært viktig jobb for en hygienisk produksjon av kompost fra animalske biprodukter, som for eksempel matavfall. Endelig er validert metode godkjent av Mattilsynet i henhold til det nye regelverket i EU.
Les saken


Grunnlaget for et kompetanseløft til avfallsbransjen er lagt gjennom nylig inngåtte samarbeidsavtaler med NTNU og NMBU.
Les saken


Enovas biogass-satsing er evaluert gjennom våren 2015 og nå foreligger resultatene. Enova har lykkes i å utvikle markedet for produksjon av biogass i Norge, men programtilbudet bør utvides og støttenivået økes dersom potensialet skal tas ut.
Les saken


– Jeg vet et og annet om søppel. Jeg har bodd og arbeidet i 20 år i en av verdens største søpledynger, Russland. Økologibomben truer landet mer enn atombombe.

Slik startet Hans-Wilhelm Steinfeld, sitt foredrag om den russiske, tikkende miljøbomen, og satte tonen for neste års avfallskonferanse, #AK2016, som blant annet handler om Russland, økologi og nordområdene.
Les saken


- Vi er naive. Inspeksjoner har vist at Norge er på Europatoppen når det gjelder avvik forbundet med eksport av avfall, sa Ieva Rucevska, Norwegian Project Manager GRID-Arendal, under #Avfallskonferansen.
Les saken


Fosfor er en ikke-fornybar ressurs som EU i 2014 satte opp på listen over "kritiske råvarer". Det er samtidig et stort potensial for bedre utnytting av fosfor fra fornybare ressurser og Norge kan om ønskelig bli selvforsynt.
Miljødirektoratet har nå overlevert en rapport om bedre fosforutnyttelse til Klima- og miljødepartementet.
Les saken


Avfallsregnskapet fra SSB viser en fem prosent økning av den totale avfallsmengden i Norge fra 2012 til 2013. Økningen skyldes i hovedsak at SSB har fått flere datakilder og at flere avfallsstrømmer nå er inkludert i statistikken.
Les saken


Det ble høy temperatur under paneldebatten på #Avfallskonferansen i dag. - Vi må fjerne det kunstige skillet mellom privat- og husholdningsavfall, sa tidligere næringsminister Victor D. Normann da han innledet til diskusjon mellom ledende politikere og representanter fra avfallsbransjen.
Les saken


Oslo har Europas mest moderne biogassanlegg. I går fikk deltagere på #Avfallskonferansen se hvor matavfallet ender opp.
Les saken


Innovasjonsprisen skal fremme nytenkning og utvikling av avfalls- og gjenvinningsbransjen. inneren av årets innovasjonspris har utviklet en unik rensemetode som kan få stor betydning for avfallsbehandling fremover.
Les saken


- ØRAS Hagejord er først ute med godkjenning av matavfallsbasert kompostjord fra gjenvinningsanlegg til økologisk dyrking. Dette ifølge Mattilsynet som nylig inspiserte anlegget og produksjonen.
Av Stein Vegar Leidal
Les saken


Vi overforbruker naturens ressurser. Det er allerede kritisk mangel på viktige råvarer. I perioden fra 1998 til 2011 har verdens råvarepriser økt med gjennomsnittlig 300 prosent. Bedre gjenbruk kan komme til å revolusjonere måten vi bruker og forbruker på i framtiden.
Les saken


«Redder vi klimaet gjennom å kildesortere?». Svaret gir seg selv: Selvfølgelig ikke! Spørsmålet er galt stilt. Viktige aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen svarer på Aftenpostens kritiske artikkel om gjenvinning og miljøeffekt.
Foto: Johnny Syversen
Les saken


I Aftenposten 7. juni, hevder forsker Annegrete Bruvoll at kildesortering av husholdningsavfall ikke har noen miljøeffekt. Resultater fra miljødokumentasjon av ulike former for matavfall som Østfoldforskning har gjort, viser imidlertid at det ligger store gevinster i å produsere biogass og biorest av matavfall.
Les saken


Statssekretær Lars Andreas Lunde deler ut årets innovasjonspris under åpningen av Avfallskonferansen 10. juni. De nominerte er: Fretex, Norsk Gjenvinning og Iris Salten. Fem dager før konferansestart har det aldri vært flere deltakere – og utstillingen er den største noen sinne med 86 utstillere som dekker en flate på nærmere 6000m2.
Les saken


Avfall Norge har fått undersøkt utviklingen i avfallsmengder fra husholdninger og kapasitet på energiutnyttelse fram mot 2030.
Les saken


Avfall Norge har undersøkt potensialet for materialgjenvinning av husholdningsavfall i 2030 basert på kildesortering og maskinell ettersortering.
Les saken


Avfalls- og gjenvinningsbransjen gjennomgår store endringer. Både av strukturell art og gjennom nye tekniske løsninger. Bransjen vil få en mer sentral rolle i verdiskapningen i samfunnet, gjennom et økt behov for å gjenvinne mer råvarer fra avfallet.
Les saken


Selskapet Sopra Steria har invitert Avfall Norge og avfalls- og gjenvinningsbransjen til å bli med på å diskutere hva digitalisering og teknologi kan bety for effektivisering og utvikling av bransjen fremover. Avfalls- og gjenvinningsbransjen er en voksende bransje.
Les saken


Avfall Norge og Syklus har siden januar forhandlet om en ny avtale for levering av glass- og metallemballasje. Det foreligger nå utkast til en avtale.
Les saken


Avfall Norge og Oslo kommune har søkt om å arrangere den internasjonale ISWA-konferansen i Oslo høsten 2019. ISWA-konferansen samler rundt 1000-1500 deltakere fra avfalls- og gjenvinningsbransjen over hele verden.
Les saken


Det foretas mange og store anskaffelser i avfallssektoren hvert år. Etableringen av et nettverk hvor både de som anskaffer og de som gir tilbud kan diskutere erfaringer og forbedringer er et viktig hjelpemiddel for å oppnå dette.
Les saken


EU-kommisjonen inviterer alle interessenter til å gi innspill til utviklingen av den sirkulære økonomien innen 20. august. Kommisjonen vil ta med innspillene i forberedelsene til en ny handlingsplan som skal presenteres i slutten av 2015.
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1627 Artikler

Søk:

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo