Statsbudsjettet for 2017 innfører obligatorisk returordning for fritidsbåter

Les saken


Den 30. november la EU-kommisjonen frem Clean Energy package, et omfattende forslag for overgang til en mer ren energi i Europa.

Les saken


Neste års Avfallskonferanse «Sirkulær Fremtid» er i vakre Kristiansand 13- - 15. juni. Meld deg på før 31.desember for earlybird pris!

Les saken


Avfall Norge har nå publisert rapporten Verdiskaping fra produksjon av biogass på Østlandet, i samarbeide med Biogass Oslofjord og selskaper i verdikjeden for biogass i regionen. Beregnede nøkkeltall for Østlandet viser betydelig potensial for verdiskaping, sysselsetting og miljø ved å øke utnyttelsen av biologiske avfallsressurser til biogassproduksjon.

Les saken


Den første nordiske fosforkonferansen "Phosphorus a limited resource - Closing the Loop" - ble avholdt i Malmø 27-28. oktober. Som resultat av konferansen er det nå etablert et nordisk fosfornettverk som med støtte fra Nordisk ministerråd skal jobbe for etablering av en nordisk fosforplattform.

Les saken


Regjeringen har tidligere pekt på biogass som en av de nye næringsveiene, som både skal gi grønn verdiskaping og utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor. Derfor har det også vært knyttet forventninger til Statsbudsjettet for 2017, og hvordan det vil videreføre biogass-satsningen. Dessverre viser budsjettet at regjeringen tar et hvileskjær i 2017.

Les saken


Vi er en næring som er klar for å levere til omstilling for å skape nye arbeidsplasser, sier administrerende direktør i Avfall Norge, Nancy Strand i sin kommentar til statsbudsjettet. 

Les saken


8 av 10 brukere er veldig fornøyde med husholdningsrenovasjonen, samtidig som tjenesten blir drevet stadig mer effektivt.

Les saken


Miljødirektoratet foreslår snarlig forskriftsfesting av produsentansvaret for emballasjeavfall.

Les saken


Avfall Norge inviterer alle sine medlemmer til Høstmøtet, som i år finner sted i Bergen 15. – 16. november, på Hotell Radisson Blu Royal.

Les saken


Alle som har hatt utgifter i forbindelse med frivillig opprydding av herreløst marint avfall, kan nå søke om refusjon for disse utgiftene. Søk innen 1. november.

Les saken


Miljødirektoratet ønsker innspill til ønsker om endring og forbedring av det elektroniske deklareringssystemet.

Les saken


Denne høsten har både NMBU og NTNU opplevd en betydelig økning i antall studenter som velger bransjerelevante fag innen avfall, gjenvinning, ressursforvaltning, klimamodeller og materialstrømsanalyse. Det er positivt nytt for en bransje som behøver mange nye kloke hoder!

Les saken


Avfall Norge henter Torbjørn Sølsnæs (41) inn som ny kommunikasjonssjef.

Les saken


Trondheimsbaserte Austmann Bryggeri har laget ølet 'Skalk' brygget på brødskalker. Ølet presenteres i dag i forbindelse med Klimafestivalen i Trondheim hvor REdu er hovedsponsor.

Les saken


EU-kommisjonen foreslår utslippskvote for avfalls- og gjenvinningsbransjen i nytt forslag til energi- og klimahandlingspakke.

Les saken


Utbyggingen pågår for fullt i sommermånedene, melder Norsk Fjernvarme på sine sider.

Les saken


Faggruppen for farlig avfall og miljøgifter skal på studietur til Ekokem sitt anlegg for håndtering av farlig avfall i Sverige, nærmere bestemt Kumla.

Les saken


SHT kom denne uken ut med en ny rapport om sikkerhetskritiske forhold ved krokcontainertransport.

Les saken


Ola Brandsnes fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo slår et slag for den sirkulære økonomien, og vil se nærmere på hvordan vi kan benytte oss av flyveaske fra forbrenningsanlegg.

Les saken


Med tilskudd fra Miljødirektoratet videreføres refusjonsordningen for marint avfall av Hold Norge Rent. Mer penger i potten og høyere refusjonssatser gir gode muligheter for både strandryddere og avfallsselskaper til å bli med på dugnaden.

Les saken


Veksten i avfallsmengder fra husholdninger er mindre enn veksten i konsum også i 2015. Norge går taktfast mot en ressurseffektiv, sirkulær økonomi.  

Les saken


Club of Rome viser store miljømessige og økonomiske gevinster for Norge ved å legge om til en sirkulær økonomi.

Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1759 Artikler

Søk:

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo