Sist uke gikk ISWAs (International Solid Waste Association) verdenskongress av stabelen i Antwerpen. Avfall Norge var på plass sammen med 1250 deltakere fra over hele verden.
Les saken


Avfall er morgendagens råvarer. Norske husholdninger er flinke til å kildesortere, men vi kan bli mye flinkere.
Les saken


Kompostjord bør erstatte jord fra torv til hagen. Avfall Norge viser deg hvor du kan kjøpe god jord.
Les saken


Avfall Norges direktør Nancy Strand tok opp spørsmålet om det er hensiktsmessig å opprettholde skillet mellom husholdningsavfall og næringsavfall under Arendalsuka.
Les saken


Gjenvinningsstasjoner og forhandlere rundt om i landet opplever jevnlig innbrudd på området for innlevert avfall.
Les saken


Avfalls- og gjenvinningsbransjen har løsningene på hvordan fremtidens store byer skal takle befolkningsutvikling og miljø/klimautfordringer. Men bransjen har til nå vært forholdsvis lite kjent på tross av at bransjen vokser og sysselsetter snart 10.000 i Norge.
Les saken


Kalenderen som vises på www.avfallnorge.no gir deg oversikt over Avfall Norges aktiviteter i høst, følg med.
Les saken


For første gang er Avfall Norge til stede under Arendalsuka. Arendalsuka inneholder en rekke interessante refleksjoner og diskusjoner om sentrale avfalls- og miljørelaterte temaer. Målet for Avfall Norge er å synliggjøre avfalls- og gjenvinningsbransjen som en del av det grønne skiftet. Følg oss gjennom uken på Twitter @avfallnorge, eller stikk innom hvis du er på disse kanter av landet!
Les saken


Plukkanalyser er et uvurderlig verktøy for kunnskapsbasert utvikling av avfallsbransjen. Avfall Norge har oppdatert veilederen for plukkanalyser med blant annet nye beskrivelser av matsvinnsanalyser.
Les saken


For første gang er det lansert en egen støtteordning for bruk av kompost i landbruket til rehabilitering og bygging av jord. Buskerud er først ute med ordningen og Lindum i Drammen opplever at etterspørselen etter kompost nå er høyere enn noensinne.
Les saken


Veileder for basiskarakterisering og mottakskontroll for avfall til deponi med skjema for basiskarakterisering er nå revidert.
Les saken


Avfall Norge søkte Miljødirektoratet om midler fra den utlyste potten øremerket tiltak mot marin forsøpling. Prosjektet har fått tildelt 1 150 000 kroner!
Les saken


Mengdene husholdningsgenerert avfall går ned, det samme gjør også dessverre materialgjenvinningsgraden i følge Statistisk Sentralbyrå.
Les saken


Avfall Norge har nylig publisert en fagrapport "Norsk avfallspolitikk - veien fra deponi til ressurs" som gir en kortfattet oversikt over de ulike stadiene i avfallspolitikkens utvikling fra 1970 og fram til i dag. Rapporten er utarbeidet som en del av Avfall Norges prosjekt "Faktaprosjekt for avfallsbransjen".
Les saken


EU-kommisjonen har varslet lansering av en ny pakke for sirkulær økonomi med nye avfallsmål. I anledning av offentlige høringer inviterte kommisjonen til høringsmøte med 700 deltakere.
Les saken


Avfall Norge deltar i det europeiske nettverket for komposterings- og biogassanlegg, ECN. Henrik Lystad overtar nå styreledervervet, se bildet over.

Fotograf: Johnny Syversen.
Les saken


Den nordiske avfallsforeningen NAF samlet medlemmene på Island i juni. Avfall Norge deltok og på agendaen var saker av felles interesse som rammebetingelser, grensekryssende transport og målemetoder for materialgjenvinning.
Les saken


9. juni vedtok Avfall Norge ny formålsparagraf og nye vedtekter. Vedtaket kom etter en bred prosess i organisasjonen det siste året. Endringene bidrar til at Avfall Norge nå er bedre rustet til å respondere på utfordringer som avfalls- og gjenvinningsbransjen ser vil komme i nær framtid.
Les saken


Avfall Norges Generalforsamling ble avholdt 9. juni. Under valget av styret ble det lagt vekt på kontinuitet, og både styreleder Kjell Øyvind Pedersen (IVAR) og nestleder Berit Emilie Pettersen (Reno Vest) ble gjenvalgt.
Les saken


Renovasjonsetaten (Oslo kommune) og Avfall Norge var en av de fire kandidatene som søkte om å få arrangere verdenskonferansen i 2019. Sammen leverte vi en solid søknad med tittelen «Make Waste Clean», men Bilbao og ATEGRUS stakk av med seieren.
Les saken


Komposteringsanleggene i Norge gjør en svært viktig jobb for en hygienisk produksjon av kompost fra animalske biprodukter, som for eksempel matavfall. Endelig er validert metode godkjent av Mattilsynet i henhold til det nye regelverket i EU.
Les saken


Grunnlaget for et kompetanseløft til avfallsbransjen er lagt gjennom nylig inngåtte samarbeidsavtaler med NTNU og NMBU.
Les saken


Årets Høstmøtet arrangeres på Park Inn Gardermoen.
Husk å melde deg på!
Les saken


Enovas biogass-satsing er evaluert gjennom våren 2015 og nå foreligger resultatene. Enova har lykkes i å utvikle markedet for produksjon av biogass i Norge, men programtilbudet bør utvides og støttenivået økes dersom potensialet skal tas ut.
Les saken


– Jeg vet et og annet om søppel. Jeg har bodd og arbeidet i 20 år i en av verdens største søpledynger, Russland. Økologibomben truer landet mer enn atombombe.

Slik startet Hans-Wilhelm Steinfeld, sitt foredrag om den russiske, tikkende miljøbomen, og satte tonen for neste års avfallskonferanse, #AK2016, som blant annet handler om Russland, økologi og nordområdene.
Les saken


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   
26 - 50 av 1645 Artikler

Søk:

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo