Lavutslippsamfunnet forutsetter fjernvarme

Oppdatert 26. april 2012

Klimameldingen som i går ble lagt frem av regjeringen et skritt videre i retning av et lavutslippssamfunn.

Meldingen har ingen konkrete virkemidler eller tiltak rettet mot ytterligere utslippsreduksjoner for avfallssektoren, men tar til inntekt de utslippsreduksjonene som har kommet som en følge av forbudet mot deponering av nedbrytbart avfall som ble innført i 2009, se også sak "Lite om avfall i klimameldingen".
 
Energiutnyttelse av restavfall som er uegnet for annen gjenvinning er en betydelig bidragsyter til fornybar energiproduksjon. Ca 30 % av varmen i norske fjernvarmesystem kommer fra avfall som blir energigjenvunnet og er den største og viktigste energikilden til norsk fjernvarme. Økt satsning på og bruk av fjernvarme bidrar til å redusere klimagassutslippene fra bygningsmassen, gjennom bla utfasing av oljekjeler. 
 
Norsk Fjernvarme slår fast følgende; "- Skal vi få ned klimagassutslippene fra bygningsmassen forutsetter dette en smart og fremtidsrettet kombinasjon av energieffektivisering, fornybar varme og fornybar kjøling, sier Juhler. Fjernvarmebransjens bidrag i dette blir å levere energieffektiv varme og kjøling til fremtidens energigjerrige bygg, sier hun.
 
I følge Heidi Juhler spiller fjernvarme en viktig rolle som klimatiltak, både konkret og indirekte. Hun oppsummerer fjernvarmens rolle i klimapolitikken i fire punkter:
Utfasing av oljefyring, reduserte metanutslipp, mer fornybar energi og elektrifisering av transportsektoren.". Les hele saken fra Norsk Fjernvarme.
 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo