Elretur søker teknisk sjef

Hos Elretur er du på lag med miljøet, og får mulighet til å gjøre en innsats innen et område i svært rask utvikling - både nasjonalt og internasjonalt. Vi arbeider med å finne de beste løsningene for innsamling av EE-avfall og verdsetter grundighet når det gjelder å finne gode gjenvinnings- og gjenbruksløsninger. Vi søker deg som er faglig sterk, miljøengasjert og selvgående, og som har gode kommunikasjonsevner. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Vi er på lag med miljøet og søker en engasjert teknisk sjef.

ARBEIDSOPPGAVER

Elretur ønsker seg en person som kan:

 • sette deg inn i og implementere gjeldende lovpålagte krav knyttet til Elreturs innsamling og behandling av kasserte elektriske- og elektroniske produkter
 • bidra til at Elretur på en effektiv måte når sin myndighetspålagte gjenvinningsgrad
 • etablere, følge opp og vedlikeholde kontrakter og relasjoner med underleverandører på innsamling og behandlingsanlegg
 • utvikle metodikk og etablere avtaler med kontraktører for optimal logistikk ved innsamling
 • ta del i og bidra i det internasjonale samarbeid innen tekniske fagområder
 • være en aktiv deltaker i FOU-prosjektene Elretur arbeider med 

KVALIFIKASJONER

Elretur ønsker seg en person som:

 • har relevant utdanning på Siv.ing/Masternivå innen metallurgi eller miljø - gjerne med erfaring / påbygging innen logistikk
 • har sterk interesse og evne til å kommunisere med fagfolk på området EE-avfall og gjenvinning
 • er endringsvillig, opptatt av kontinuerlig forbedring og søker aktivt etter muligheter for å effektivisere våre prosesser
 • skal tilføre kompetanse og bidra til å styrke vår markedsposisjon både nasjonalt og internasjonalt
 • kommuniserer godt internt og eksternt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • har god brukererfaring med moderne IT-verktøy

ELRETUR TILBYR

 • en nøkkelrolle i et svært dynamisk og profesjonellt miljø
 • store muligheter for personlig utvikling og innflytelse på alle plan
 • stor selvstendighet innen avtalte rammer
 • dyktige kollegaer med stor fag- og bransjekunnskap
 • konkurransedyktige betingelser og et godt arbeidsmiljø

OM ELRETUR

Elretur AS er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Bakgrunnen for returordningen er myndighetenes forskrift om innsamling og gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter (Avfallsforskriften). Denne forskriften pålegger produsenter og importører i Norge ansvar for å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter samt gjenvinne og resirkulere materialene i produktene.
Elretur er et nonprofit selskap, med informasjon som en sentral arbeidsoppgave. Innsamling og behandling av avfall skjer gjennom egne samarbeidspartnere. Elreturs kunder er bedrifter som har plikter etter Avfallsforskriften. Dette er bedrifter som importerer, eller i Norge produserer, elektriske og elektroniske apparater. Elretur holder til i moderene lokaler på Helsfyr i Oslo.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo